Dezbaterea asupra viziunii ”Educația ne unește”

 

Aspecte care îngrijorează, limite ale propunerii în viziune:

-          Scăderea calității actului educativ la învățământul primar

-          Scăderea normelor didactice la profesori (ed. Fizică, religie. Limbi străine)

-          Spațiile școlare nu permit distribuirea hranei pe durata programului școlar la costul standard

-          Lipsă program pentru situația claselor cu predare simultană.

 

Aspecte pozitive semnalate:

-          Garantarea de către MEN a programelor de mentorat, participarea profesorilor la cursuri de formare continuă în centre de formare

-          Încurajarea prin stimulente financiare pentru specializărilor suplimentare pentru predarea interdisciplinară

-          Centrare pe elevi, curriculum adaptat, educație timpurie obligatorie.

Recomandări și scenarii de implementare

-          Alocarea de fonduri pentru suplimentarea spațiului în școli

-          Învățământul obligarorie până la 16 ani

-          Aerisirea programelor școlare.

Note generale despre dezbatere

Dezbaterea pe tema ”Educația ne unește” a atins toate criteriile cuprinse în program fiind evidențiate atât punctele tari, cât și punctele slabe ale actului educațional și ale sistemului de învățământ din România.\

 

Educatia ne uneste